Productontwikkeling

Productontwikkeling vanuit praktische kennis

Vira Metaal stelt haar kennis en productiecapaciteit ter beschikking aan marktpartijen die eigen metalen producten willen ontwikkelen en vermarkten. Bij de eerste stappen van  productontwikkeling denken wij al graag mee over de meest efficiënte en flexibele wijze van vervaardigen.

Ondersteuning bij productontwikkeling

productontwikkeling metalen productenBij productontwikkeling komen vele zaken aan bod. Dat varieert van functionele eigenschappen tot vormgeving en uitstraling. Vaak is minder aandacht voor het productieproces zelf. Dat is begrijpelijk, dat is immers niet de expertise van de opdrachtgever.

Toch is het belangrijk om in de fase van productontwikkeling al een goed beeld te hebben van hoe uw product vervaardigd moet worden. Dat kan u veel schelen in productiedoorlooptijd, metaalbewerkingskosten en de totale maakkosten van uw product.

Vira Metaal denkt graag met u mee in de fase van productontwikkeling met als doel een optimaal productieproces met als resultaat een kwalitatief hoogwaardig en scherp geprijsd eindproduct.

Prototype ontwikkeling

Voor de uiteindelijke seriematige productie van uw metalen producten is het belangrijk om eerst een prototype te ontwikkelen. In die fase worden diverse ontwikkelconcepten in de praktijk getest. Ook het productieproces zelf wordt bij het vervaardigen van het prototype getoetst aan de praktijk.

Vanuit onze insteek is het doel van protyping om eventuele productie optimalisaties over het voetlicht te krijgen. We krijgen al direct een goed beeld van de beste routing van de opeenvolgende metaalbewerkingsprocessen wat weer kan leiden tot optimalisaties in doorlooptijd.

Vira Metaal heeft ervaring in het vervaardigen van protypes en het bespreken van de daaruit volgende optimalisaties en bevindingen.

Complete service bij het ontwikkelen van metalen producten

Vira Metaal biedt een A tot Z service bij het ontwikkelen en vervaardigen van metalen producten. U kunt een beroep op ons doen bij de productontwikkeling en het vervaardigen van het prototype en daarna kunnen we eventueel startend met kleine series uw product verder optimaliseren.

Lees meer over het ontwikkelen van metalen producten

DIRECT CONTACT OPNEMEN VOOR EEN SCHERPE OFFERTE

Vira Metaal  gaat graag met u in gesprek over de (seriematige) productie en assemblage van uw producten. Wij bieden u altijd een scherpe offerte op maat van uw wensen.

Direct contact opnemen met Vira Metaal

VIRA METAAL: FLEXIBEL VAKMANSCHAP